Ledlyset skifter farger mellom rødt, grøndt og blått.