Little Girls Gone Wild

Dette prosjektet kommenterer den økende seksualiseringen av barn i media. Det er en kjensgjerning at seksualiseringen i media går begge veier; både ved å gjøre barn til unge voksne, og ved å gjøre voksne mer barnslige. På denne måten viskes skillet mellom barn og voksen ut. Det oppstår en forvirring om når barn er voksne, når de er seksuelt modne, hvilke signaler som sendes ut, og i hvilken grad barn er oppmerksom på disse?

Prosjektet er en videreutvikling av en økende trend og visualiserer en dystopisk virkelighetsmetafor. Det er også en kommentar til den nye folkesykdommen, ekshibisjonisme.

Målet er å stille spørsmål om hvor grensen går, ved å overskride den.