Say Something Smart

Vær suksessrik
Ha en interessant, godt betalt og interessant jobb
Se fantastisk ut
Vær oppdatert på siste nytt
Ha mange unike og spesielle hobbyer
Heng med de rette meneskene
Hør på den hippeste musikken
Gjør den seneste treningsrutinen
Ha den mest populære hunden
Mal stuen i den ferskeste nyansen
Vær en perfekt venn, elsker og forelder
Se alle showene alle prater om

Og alltid vær i stand til å "Say Something Smart!"Say Something Smart

Be successful
Have an interesting, well paid and challenging job
Look fantastic
Be updated on everything
Have a lot of unique hobbys
Mingle with the right crowd
Listen to the coolest music
Do the right kind of workout
Have the most popular dog
Paint your livingroom in the latest shade
Be a perfect friend, lover and parent
See all the shows that everybody talks about

And always be able to Say Something Smart!