VERY FAMOUS ARTIST

Alle vil bli Noen. Unge mennesker er villige til strekke seg langt for f oppmerksomhet. Ofte uten tenke p konsekvensene. Det ultimate mlet med livet er komme p TV.

Som kommentar til denne trenden har jeg gjort meg selv om til "A Very Famous Artist". Skulpturen har blitt fotografert utenfor mektige bygninger i Oslo, som om jeg skulle hatt en byste av meg selv der, slik alle veldig kjente personer har.VERY FAMOUS ARTIST

Everybody wants to be Somebody. Young people are willing to do a lot to get attention. Sometimes without weighing the consequenses. The ultimate goal in life is to be broadcast on TV.

To comment on this issue, I made myself into a Very Famous Artist. The sculptures have been photographed outside key buildings in Oslo, as if I had a statue of myself there, like every very famous person has.