I en utposning i glassrøret hviler kunstnerens personlig tanke, nedtegnet på en liten papirrull.

Når Verket får en kjøper, skriver også kjøperen ned en tanke.
Tanken låses inn i verket med en ekstra nøkkel som bare kunstneren har tilgang til.

På denne måten vil verket fungere som en beholder for en taus og underfull dialog mellom kunstneren og en ny eier
Tankebobler