Detalj av Ingrid Askeland, "Private Property" fra 2007