Kenguland under konstruksjon

Irene Nordli med hennes skulpturer fra Kenguland.

Her ser vi konstruksjonen og porselensdetaljene som ble brukt i prosjektet.
strikket garn
utstopping
Porselen Detaljer brukt i skulpturene