Prosjektet "I can feel it in my tangles" består av flokelignenede porselens skulpturer som ble plassert på sjøbunnen i Oslofjorden - kun synlig ved lavvann. Jeg har tatt utgangspunkt i "flokene" som dannes i hjernen i forbindelse med Alzheimers Syndrom. Min mor led av sykdommen, og døde mens verket gradvis ble slått i stykker av kraftige tidevannsbølger. Arbeidet består av fire fotografier, med lengde/breddegrad og klokkeslett. "I can feel it in my tangles" er et tidsbasert, konseptuelt keramisk verk.


Jeg er fascinert og tiltrukket av porselen, det klinisk hvite, harde speilblanke materialet utfordrer og målet er å «fryse» øyeblikket der materialet stivner, uten modellering. Massive, ekstruderte, hvitglasserte porselensfloker - sammenhengende «tarmer», samlet i uregelmessige klaser, er plassert under vann i Oslofjorden.
Jeg var ute etter å oppnå en slapp, tilfeldig, hengende skulptur hvor tyngdekraften naturlig dro objektet mot bakken, men ved å plassere skulpturene under vann "oppheves tyngdekraften", og det massive fikk oppdrift
!